Objavljeno , avtor & objavljeno v Blog.

Rate this post

Pred vsako kurilno sezono se je potrebno dobro pripraviti na njo, če želimo, da bo ogrevalni sistem deloval brezhibno in učinkovito. Bodisi gre to za ogrevalni sistem na drva ali peč z oljnim ali plinskim grelcem. V naslednjih besedilu vam bomo predstavili 7 ključnih korakov, da bo vaš sistem v času kurilne sezone deloval optimalno:

  1. Prvi korak, ki bi ga radi izpostavili je čist dimnik. Dimnike po navadi očistimo ob koncu kurilne sezone, ampak se nam lahko preko poletja v dimnik naselijo ptiči, ose, sršeni, … S čiščenjem dimnika poskrbimo za odstranjevanje mastne in vlažne sajaste obloge, na stenah dimnika. Med čiščenjem dimnika tudi preverimo njegovo prehodnost. Priporočamo, da enkrat letno dimnik pregleda tudi dimnikar.
  2. V prvem koraku smo se bolj posvetili pečem na drva, v drugi točki pa so na vrsti peči z oljnim ali plinskim grelcem. Tudi te peči je potrebno pred vsako sezono servisirati. S servisom zamenjamo filtre in nastavimo pravilno izgorevanje energenta. Priporočamo, da omenjen servis opravi pooblaščen serviser, ki bo izmeril izkoristek kotla, izpuste škodljivih delcev in plinov v okolje. Po opravljenem servisu bo peč pripravljena za optimalno delovanje skozi kurilno sezono.
  3. V naslednjem koraku preverimo ekspanzijsko posodo. S trkanjem (to je najenostavnejši način) po posodi ugotovimo ali se v njej nahaja voda ali ne. V primer, da je v posodi voda, znižamo pritisk v sistemu na 0 bar-ov, tako da iz sistema izpustimo vodo in preverimo ventil na ekspanziji. S pritiskom na ventil mora pihniti zrak iz posode. Nato sistem ponovno napolnimo do priporočenega tlaka, ta znaša med 1,5 do 2 bara, odvisno od višine objekta in velikosti ogreval nad ogrevalno napravo. V primeru, da tlak nenehno niha v ogrevalnem sistemu pomeni, da je raztezna posoda okvarjena in jo je potrebno zamenjati.
  4. Četrti koraka je pravilo delovanje mešalnega ventila. Zelo pogosto se dogaja, da omenjen ventil za blokira, če dolgo ni v uporabi. V kolikor pride do omenjenega problema je potrebno odblokirati mehanizem. Ventil deluje pravilno, če se premika za 90°, brez da bi občutili, da ga karkoli ovira. Prav tako ne sme ventil puščati vode.
  5. Nato sledi preverba vseh avtomatski odzračevalnih lončkov. Po navadi se nahajajo na najvišjih točkah cevovoda, nad bojlerjem in v omaricah talnega ogrevanja. Njihova naloga je, da iz sistem izločijo odvečen zrak. Kakor vse stvari imajo tudi oni življenjsko dobo, v kolikor pride do puščanje vode pri odzračevalnem vijaku jih je potrebno zamenjati.
  6. Zelo pomemben korak je tudi odzračevanje radiatorjev. V kolikor opazimo, da radiatorji na pol hladni jih je potrebno odzračiti, saj le ti lahko povečajo porabo energenta tudi za 15%. To storimo tako , da puščamo zrak na pipicah tako dolgo, da priteče voda. Po odzračevanju ne pozabimo dopolniti sistema na priporočeno vrednost.
  7. Sedmi korak in zadnji korak je posvečen črpalkam, saj le-te rade zablokirajo med poletjem. Z izvijačem na prednji strani črpalke obrnemo rotor črpalke v smeri urinega kazalca in s tem odpravimo morebitno blokado, ki bi lahko povzročila okvaro črpalke.

V kolikor boste držali vseh 7 korakov, samo prepričani, da bo vaš sistem skozi kurilno sezono deloval optimalno. Za konec pa še nasvet v kolikor uporabljate kombinirani grelnik (peč/elektrika) za pripravo tople sanitarne vode ali toplotno črpalko vas opozarjamo, da preklopite v zimski režim delovanja.