Energetska-izkaznicaKaj je energetska izkaznica?
Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Kakšne vrste energetske izkaznice poznamo?
Poznamo dve vrsti energetskih izkaznic, in sicer Računsko energetsko izkaznico in Merjeno energetsko izkaznico.

 

1. Računska energetska izkaznica

Računska energetska izkaznica se določa na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe:

  • letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe Qnh (kWh/m2a) pomeni toplotno potrebo stavbe zaradi transmisijskih in ventilacijskih toplotnih izgub, zmanjšana za izkoristljive pritoke sončnega sevanja in notranjih toplotnih virov;
  • letna dovedena energija za delovanje stavbe Q(f) (kWh/m2a) pomeni celotno končno energijo, ki jo stavba potrebuje za pokrivanje potreb za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacijo in razsvetljavo;
  • letna primarna energija za delovanje stavbe Qp (kWh/m2a) pomeni energijo primarnih nosilcev energije, ki je pridobljena z izkoriščanjem naravnih energetskih virov, ki niso izpostavljeni tehnični petvorbi in so porabljeni za delovanje stavbe;
  • letne emisije CO2 pomenijo emisije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m2a) ter se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.

2. Merjena energetska izkaznica

Merjena energetska izkaznica se določi na podlagi meritev rabe energije:

  • letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto stavb Qf,h (kWh/m2a), pomeni celotno končno energijo, ki se dovaja sistemu v stavbo z namenom pretvorbe v toploto in se določi na podlagi standarda SIST EN 15603;
  • letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m2a).
  • letna primarna energija za delovanje stavbe Qp (kWh/m2a) pomeni energijo primarnih nosilcev energije, ki je pridobljena z izkoriščanjem naravnih energetskih virov, ki niso izpostavljeni tehnični petvorbi in so porabljeni za delovanje stavbe;
  • letne emisije CO2 pomenijo emisije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m2a) ter se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.

logotip_energ_izkaznica