Untitled-2Energetski pregled objektov zajema natančen pregled, meritve in celostno analizo objektov z vidika porabe in stroška za energijo, saj le-ta predstavlja enega od pomembnejših obvladljivih stroškov.

Za uspešno izdelan energetski pregled objekta je značilna natančno izdelana analiza obstoječega stanja, kjer se ob izvajanju meritev še podrobneje analizirajo možnosti za znižanje porabe električne energije, toplote, komprimiranega zraka in vode.

 

Razširjen energetski pregled obsega sledeče dejavnosti:

 • Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo (pridobivanje podatkov iz računov s pomočjo meritev, popisov števcev), analiza podatkov o rabi energije.
 • Določitev nabora možnih ukrepov učinkovite rabe energije (npr. zamenjava kotla, boljša regulacija ogrevanja, zamenjava oken, izolacijska fasada … ), pri čemer je pomembno tudi informiranje lastnika in uporabnikov o možnostih za smotrnejše ravnanje z energijo.
 • Izračun toplotnih parametrov gradbene fizike objektov, materialna in energetska bilanca, izvedba meritev.
 • Izračun prihrankov in stroškov investicij.
 • Določitev okoljskih učinkov predlaganih ukrepov.
 • Prednostna lista ukrepov učinkovite rabe energije.
 • Poročilo o energetskem pregledu.
 • Predstavitev energetskega pregleda.

Pri izvajanju energetskega pregleda uporabljamo različen nabor meritev, in sicer:

 • merjenje temperature s sondami,
 • merjenje pretokov v cevovodih,
 • merjenje tlakov,
 • merjenje porabe električne energije,
 • merjenje relativne vlažnosti toplih izpustov,
 • merjenje izkoristkov in emisij proizvodnih enot toplotne energije,
 • termovizijski pregled objektov ali termovizija. Gre za postopek pregleda objekta s termično kamero, pri katerem želimo priti do očem nevidnih informacij o ovoju stavbe. Merimo površinske temperature elementov ovoja stavbe in tako dobimo vpogled v pomanjkljivosti in napake.

 

Imate še kakšno vprašanje?

Pokličite nas na 02 620 33 82 ali nam pišite na info@proen.si