Gradbeni nadzor nad zahtevnimi objekti lahko po ZGO-1 opravlja le:

  • pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta za zahtevne objekte ali
  • pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte,
  • tehnik, ki izpolnjuje pogoje po (2) odstavku 230. člena ZGO-1.

 

Gradbeni nadzor nad manj zahtevnimi objekti lahko po ZGO-1 opravlja:

  • pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta za manj zahtevne in enostavne objekte ali
  • posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del (udi+3 leta, di+5 let, i+7 let, tehnik+10 let),
  • inženir, ki izpolnjuje pogoje po (3) odstavku 230. člena ZGO-1.

 

Gradbeni nadzor nad manj zahtevnimi objekti lahko opravlja tudi pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta za zahtevne objekte ali odgovornega vodjo del za zahtevne objekte.

Iz potrdila o vpisu v imenik IZS izhaja, da ima posameznik pridobljen status pooblaščenega inženirja le z enega področja (stroke) – glejte prilogo – torej s področja gradbene stroke ali elektro stroke ali strojne stroke …, pri čemer ima na navedenem področju pravico nastopati kot odgovorni projektant določene vrste načrtov, odgovorni revident, odgovorni nadzornik, odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča.

Pooblaščenega inženirja torej ne omejujejo določila o nadzoru iz ZGO-1 (so preveč splošna), ampak ga omejujejo določila o pooblastilih iz  Pravilnika o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika ZAPS in IZS (stran 21 in 22).

Po ZGO-1 je na gradbišču predviden en sam nadzornik in en sam odgovorni nadzornik.

V primeru gradnje zahtevnega objekta bo v primeru, da bo za odgovornega nadzornika imenovan pooblaščeni inženir (katerekoli stroke), ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta za zahtevne objekte ali odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, le ta zaradi omejenega pooblastila, ki izhaja iz njegove licence, moral imenovati svoje pomočnike – odgovorne nadzornike posameznih del (iz drugih strok). Le teh mu ni potrebno imenovati le v primeru, da ima sam še pooblastila iz vseh drugih strok (področij). Seveda si lahko za posamezna dela imenuje tudi pomočnike iz svojega področja (stroke).

V primeru gradnje manj zahtevnega objekta bo v primeru, da bo za odgovornega nadzornika imenovan pooblaščeni inženir (katerekoli stroke), ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta za manj zahtevne in enostavne objekte, le ta zaradi omejenega pooblastila, ki izhaja iz njegove licence, moral imenovati svoje pomočnike – odgovorne nadzornike posameznih del (iz drugih strok). Enako kot zgoraj velja, da si lahko za posamezna dela imenuje tudi pomočnike iz svojega področja (stroke).

 

VIR: Inženirska zbornica Slovenije (IZS)

 

Imate še kakšno vprašanje?

Pokličite nas na 02 620 33 82 ali nam pišite na info@proen.si.

Imate vprašanje?