Ažuriranje in kontrola sistema ogrevanja v stanovanjskih zgradbah ter vgradnja merilnikov porabe toplote sta eni izmed glavnih dejavnosti podjetja Proen d.o.o., kjer je potreben celovit pristop.

Tako svojim kupcem ponujamo naslednje rešitve merilnih sistemov:

Pomembno je poudariti, da s samo vgradnjo merilnikov nimamo velikih možnosti prihraniti, zato je k reševanju energetske učinkovitosti obvezno potrebno pristopiti s sanacijo posameznih sistemov.

Pri razdelitvi porabe vode po osebah oz. porabe energije za ogrevanje po deležu kvadrature stanovanja pogosto prihaja do nezadovoljstva med stanovalci, saj nekateri plačujejo veliko več kot porabijo, spet drugi bistveno manj od realne porabe. Vgradnja merilnikov tako omogoča, da plačujemo toliko, kot smo porabili. Naše podjetje vam nudi vodomere, kalorimetre in delilnike različnih tipov proizvajalca Siemens.

 

Imate vprašanje?

Poleg vgradnje merilnikov toplote in vode opravljamo popis ter izdelavo obračuna porabe toplotne energije (delilniki in kalorimetri), hladne in tople vode. Obračune pripravljamo v profesionalnih programih, ki omogočajo točne informacije o porabi na transparenten način.

Pri hidravličnem uravnoteženju opravljamo meritve pretokov in tlakov in nastavimo ogrevalni sistem za optimalno delovanje. Zagotoviti namreč želimo hitrejše, stroškovno bolj učinkovito hidravlično uravnoteženje ter hitro odpravljanje motenj.

Delovne izkušnje, napredna tehnologija in sodobna oprema našemu podjetju omogočajo, da so vse električne meritve opravljene hitro in natančno. Če ste prenovili vaše stanovanje ali poslovni objekt, bo potrebno opraviti elektro meritve. Le-te je smiselno in nujno izvesti po končani novogradnji ali adaptaciji objekta, ob rednih pregledih delovne opreme in strojev ob rednih pregledih elektroinštalacij, preden priključite nove električne inštalacije ali stroje, kadar spremenite elektroinštalacije ter po večjem vzdrževanju ali remontu elektroinštalacij.