Z merilniki toplote izmerimo porabo toplotne energije za vsako stanovanje ali poslovni prostor posebej. Uporabljajo se kalorimetri ali delilniki – odvisno od izvedbe ogrevalnega sistema in stroškov.

Glede na način izvedbe instalacije obstaja več različnih tipov merilnikov:

  • Delilniki ogrevanja

    Delilnike lahko uporabljamo pri vseh sistemih centralnega ogrevanja in na vseh vrstah radiatorjev. Delilniki stalno spremljajo porabo toplotne energije radiatorjev in izmerjene vrednosti brezžično posredujejo v ustrezne sprejemne centrale oziroma mrežna vozlišča AMR.

  • Mehanski kalorimetri

    Kalorimetre lahko namestimo tam, kjer ima vsaka stanovanjska oziroma poslovna enota svojo horizontalno zanko, na katero so vezani vsi radiatorji. Kalorimeter namestimo pred vhodom v stanovanje.

  • Ultrazvočni kalorimetri

    Ultrazvočni merilniki nimajo mehanskih delov in tako zagotavljajo daljšo življenjsko dobo merilnika, manjšo občutljivost na umazanijo v ogrevalnem sistemu in izredno natančnost merjenja v celotni življenjski dobi merilnika.