Dvig kakovosti bivanja strank z zagotavljanjem energetsko varčnega in ekološko sprejemljivega doma.
Z ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti zmanjševati stroške in povečevati udobje bivanja, povečevati vrednost nepremičnine in pripomoči k obvarovanju okolja.

Nagovor direktorja

Simon-R-4

Energetska varnost in učinkovitost ter udobje bivanja dandanes postajajo pomembnejši kot kdajkoli do sedaj. Če smo v preteklosti učinkovito rabo energije v naših domovih in zgradbah preveč zanemarjali, bo v prihodnosti le-ta izjemnega pomena za bivanje v modernem okolju. Ravno zaradi navedenega in tudi na podlagi večletnih izkušenj na področju upravljanja ter optimizacije stroškov nepremičnin smo oblikovali odločno, ambiciozno in sodobno družbo Proen, energetika nepremičnin. Osnovno vodilo in najpomembnejši cilj našega delovanja je zagotavljanje udobja bivanja ter postavljanje novih trendov na področju energetike, trajnostnega razvoja, varovanja okolja in učinkovite rabe energije. Z ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti zgradb zmanjšujemo njihove stroške, povečujemo njihovo vrednost ter nenazadnje pripomoremo tudi k obvarovanju okolja. V sodelovanju z domačimi in tujimi priznanimi partnerji našim strankam ponujamo celovite in profesionalne energetske rešitve na področju nepremičnin. S ciljnim delovanjem, nenehnim razvojem in vlaganjem v znanje ter s strokovno ekipo z večletnimi izkušnjami se uspešno soočamo z vedno novimi izzivi energetske učinkovitosti zgradb. Skladno z našim sloganom Celovite energetske rešitve za vaš objekt vam ponujamo optimalne tehnične rešitve tudi za najbolj zahtevne sisteme.

Simon Ribič, direktor družbe