Talno ogrevanje je oblika centralnega ogrevanja, pri katerem je sistem speljan pod tlemi prostora, ki ga želimo ogrevati. Poznamo dve vrsti: vodno, pri katerem tla ogrevajo vodovodne cevi, nameščene pod tlemi, in električno, pri katerem so neposredno pod talno oblogo nameščeni električni kabli ali grelne preproge.

Prednosti talnega ogrevanja:

  • Nižji stroški ogrevanja (do 20%)
  • Boljši izkoristek prostora (ni potrebnih radiatorjev, ki zavzemajo prostor)
  • Boljša vlažnost v prostoru
  • Manjša potrebna inštalirana moč
  • Hitra montaža

Poskrbimo, da bodo cevi pri talnem ogrevanju položene dovolj gosto, da ne boste imeli hladnih predelov v hiši. Svetujemo vam, kam vgraditi omarico za talno ogrevanje, da bo neopazna in še vedno na dostopnem mestu.

Način izvedbe ogrevanja s talnim gretjem je čedalje pogostejši, saj v primerjavi s klasičnim ogrevanjem nudi večje ugodje in nižje stroške ogrevanja. Talno ogrevanje deluje po sevanju toplote iz tal in zaradi izredne velikosti ogrevalne površine je lahko temperatura ogrevanja izredno nizka (30°C) kar pomeni da so stroški ogrevanja toliko nižji.Bivanje v prostorih s talnim ogrevanjem je bolj zdravo in prijetno. Pri radiatorskem ogrevanju je, zaradi vročega grelnega telesa in kroženje zraka – konvekcije, intenzivneje, kar povzroči večjo izsušitev vlage v prostoru in dvigovanje motečega prahu. Večja količina toplega zraka se zadržuje pri stropu, pri tleh pa ostaja mrzla plast, ki hladi noge. Vseh teh težav pri talnem ogrevanju ni. Za ljudi, ki imajo težave z alergijami in so bolj občutljivi na bivanjsko klimo, torej omogoča precej prijaznejše bivanje.

Imate vprašanje?

Zakaj talno ogrevanje

  • Manjša potrebna inštalirana moč
  • Nižji stroški ogrevanja (do 20%)
  • Boljša vlažnost v prostoru
  • Boljši izkoristek prostora (ni potrebnih radiatorjev ki zavzemajo prostor)
  • Hitra montaža

RAZLIKA MED TALNIM IN RADIATORSKIM OGREVANJEM

Pri radiatorskem ogrevanju zrak zaradi vročega radaitorja intenzivno kroži, večji del toplote pa se zadržuje v zgornjih plasteh prostora. Kar pomeni, da moramo, za razliko od talnega ogrevanja, v prostor dovajati več toplote, katera pa se zadržuje pri stropu. Za razliko od radiatorskega ogrevanja, kjer uporabljamo visokotemperaturni medij ogrevanja (60°C do 80°C), gre v primeru talnega ogrevanja za precej varčnejši, nizkotemperaturni sistem ogrevanja (30°C), ki za delovanje porabi veliko manj energije.

Iskanje

Filter

Naslov Kaj smo izvedli