V podjetju Proen d.o.o. za vas izvedemo celotne strojne inštalacije, med katere se uvrščajo vodovodne inštalacije, prezračevanje in hlajenje, centralna ogrevanja oziroma vse, kar je treba postoriti pri gradnji ali prenovi hiše, večstanovanjskega ali poslovnega objekta. Naloga strojnih inštalacij znotraj objekta sta transport in distribucija vode, plina, zraka in odpadnih voda. Izvedba kakovostnih in tehnološko ustreznih strojnih inštalacij se navezuje na celostno projektiranje in zasnovo inštalacije.

Ažuriranje in kontrola sistema ogrevanja v stanovanjskih zgradbah ter vgradnja merilnikov porabe toplote sta eni izmed glavnih dejavnosti podjetja Proen d.o.o., kjer je potreben celovit pristop. Vgrajujemo merilnike toplote, merilnike vode, popisujemo stanja merilnikov in pripravljamo obračune porabe vode in toplote.

V podjetju Proen vsaki stranki na podlagi njenih želja, potreb in zmožnosti tudi ustrezno svetujemo. Čeprav se zdi, da je postopek od zamisli do izgradnje hiše kratek in preprost, se v praksi skoraj vedno izkaže, da temu ni tako. Celoten postopek je precej kompleksen, hkrati pa je ob izvedbi nekega projekta treba upoštevati določila, pravila in priporočila, ki jih določa zakonodaja na področju gradnje.

Projekt izgradnje stanovanjske hiše in objekta je izredno kompleksen in, zato se ga je potrebno lotiti pravilno in premišljeno. Kot narekuje terminologija za projekte, se je vsakega projekta treba lotiti s pomočjo terminskega plana. Terminski plan nam služi za spremljanje in doseganje zastavljenih rokov za opravljeno delo. Izdelan mora biti kar se da natančno, razdelan in usklajen z drugimi izvajalci del na objektu.

Gradbeni nadzor nad zahtevnimi objekti lahko po Zakonu o graditvi objektov opravlja le pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta za zahtevne objekte ali pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte oziroma tehnik, ki izpolnjuje pogoje 230. člena ZGO-1.

V našem podjetju izvajamo tudi servis in vzdrževanje naprav strojnih inštalacij v stanovanjskih, poslovnih in javnih objektih. Z dolgoletnimi izkušnjami s področja strojnih inštalacij vam kot projektanti in izvajalci vseh vrst strojnih inštalacij nudimo popravila, servis in vzdrževanje sistemov ogrevanja, vodovoda, hlajenja in klimatizacije

NAŠI PARTNERJI