V podjetju Proen d.o.o. za Vas izvedemo celotne strojne inštalacije.

Imate vprašanje?

V podjetju smo razvili točno določen potek izvajanja naših projekt na področji strojnih inštalacij. S tem postopkom želim v celoti zadovoljiti Vaša pričakovanja.

Analiza

 • Poslušanje želja stranke
 • Pregled potreb in zmožnosti na objektu
 • Podaja predlogov

Izdelava ponudbe

 • Izdelava ponudbe
 • Ocena časovnosti
 • Preveritev možnosti izvedbe (terminsko in materalno)

Predstavitev ponudbe

 • Predstavitev ponudbe
 • Pripravljenih več možnih variant

Usklajevanje ponudbe

 • Usklajevanje ponudbe
 • Korigiranje določenih rešitev
 • Cenovno optimiraje

Podpis pogodbe

 • Podpis pogodbe

Planiranje izvedbe

 • Terminski plan
 • Uskladitev z ostalimi izvajalci

Priprava na delo

 • Seznanitev investitorja z izvajalci na objektu
 • Pregled objekta z monterji
 • Naročilo materiala
 • Dostava morebitnega materiala na objekt

Izvedba

 • Izvedba dogovorjenih del
 • Uskaljevanje z ostalimi izvajalci
 • Usklajevanje glede morebitnih sprememb pri izvedbi

Dokumentacija po izvedbi

 • Predaja tehnične dokumentacije
 • Predaja tehničnih navodil
 • Primopredajni zapisnik
 • Predaja kontaktov v primeru reklamacij
 • Izstavitev računa

Prodajne storitve

 • Rešitev morebitnih reklamacij
 • Morebitno vzdrževanje kakšnih naprav
 • Morebitni servisi

Iskanje

Filter

Naslov Kaj smo izvedli